Tài liệu học tập

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Môn Khoa học quản lý giáo dục

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao học quản lý giáo dục (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:45' 13-11-2013
  Dung lượng: 439.5 KB
  Số lượt tải: 3462
  Số lượt thích: 0 người

  Chuyên đề 1
  QUẢN LÝ GIÁO DỤC LÀ MỘT KHOA HỌC
  PGS.TS.Trần Đình Tuấn
  MỞ ĐẦU:
  Ý nghĩa, sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề này:
  Trong thực tế, cán bộ quản lý giáo dục còn có nhiều cách hiểu chưa nhất quán về những vấn đề chung của khoa học quản lý giáo dục.
  Ví dụ: Bản chất QLGD là gì? Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của QLGD là gì? Chức năng quản lý là gì? Khi nào quản lý theo chức năng? Khi nào quản lý theo các thành tố? Quản lý theo nguyên tắc? Quản lý theo PP nào?
  Do đó dẫn đến tình trạng thiếu nhất quán trong hoạt động quản lý.
  Mục đích: Nhằm trang bị cho người học những hiểu biết tổng quát về QLGD, làm cơ sở khoa học, phương pháp luận cho việc nghiên cứu môn học và vận dụng trong thực tiễn QLCL ĐT .
  Nội dung cơ bản:
  I. Những vấn đề chung về quản lý giáo dục
  1. Khái niệm quản lý
  2. Khái niệm QLGD
  3. Bản chất QLGD
  4. Đặc điểm QLGD
  5. Các quan điểm QLGD
  II. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học QLGD
  1. Đối tượng nghiên cứu của khoa học QLGD
  2. Nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học quản lý giáo dục
  3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học QLGD
  Phương pháp: Kết hợp lên lớp với tự nghiên cứu. Lấy tự nghiên cứu là chính.
  Tài liệu tham khảo:
  1. Trần Đình Tuấn, Tập bài giảng Khoa học quản lý giáo dục
  2. Trần Kiểm, Khoa học quản lý giáo dục, Nxb Giáo dục
  3. Bùi Minh Hiền, Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, HN 2006
  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  1. Khái niệm về quản lý
  * Vai trò của quản lý
  Quản lý là một hoạt động phổ biến diễn ra trong mọi lĩnh vực xã hội, đặc biệt nó có liên quan mật thiết đến sự hợp tác và phân công lao động. C.Mác đã xem quản lý là kết quả tất yếu của quá trình phát triển lao động xã hội. Ông viết: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng đều cần đến một sự chỉ đạo để điều hành những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có một nhạc trưởng”.
  * Khái niệm quản lý
  Quản lý là hoạt động hay tác động có định hướng, có chủ định của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành và đạt được mục đích của tổ chức”().
  Quản lý là một hoạt động có chủ đích, là sự tác động liên tục của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý về nhiều mặt bằng một hệ thống các luật lệ, chính sách, nguyên tắc và các phương pháp cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu xác định.
  Trong quá trình quản lý, chủ thể tiến hành các hoạt động cơ bản như: xác định mục tiêu, chủ trương, chính sách, kế hoạch; tổ chức thực hiện, điều chỉnh các hoạt động để thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là nhằm tạo ra môi trường, điều kiện cho sự phát triển của đối tượng quản lý.
  Sự xuất hiện của hoạt động quản lý trong xã hội dẫn đến mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể quản lý và những mối quan hệ qua lại của các nhân tố trong hệ thống quản lý. Những mối quan hệ phức tạp ấy người ta gọi là quan hệ quản lý - một kiểu của quan hệ xã hội và là đối tượng nghiên cứu của khoa học quản lý. Khoa học quản lý đi sâu vào nghiên cứu bản chất của các mối quan hệ quản lý và các quy luật vận động, phát triển của chúng, trên cơ sở đó đề xuất những con đường, phương pháp tối ưu cho sự quản lý hệ thống xã hội nhằm tạo điều kiện cho nó vận hành thuận lợi đạt tới mục tiêu xác định.
  * Các học thuyết quản lý
  Khoa học quản lý được hình thành, phát triển trên nền tảng của những tiến bộ khoa học và công nghệ, thành tựu của những giá trị văn hoá - tinh thần, song đặc biệt nó gắn liền với sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp.

  - Thuyết quản lý khoa học của F.W.Taylor (1856-
   
  Gửi ý kiến